دوربین های شهری مسكو به فناوری تشخیص چهره مجهز می شوند

روش سئو: مقامات مسكو قصد دارند برای شناسایی مجرمان، نوعی فناوری تشخیص چهره با قابلیت ارزیابی رفتار انسان ها را به كار گیرند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیفنس وان، مقامات شهر مسكو تصمیم دارند دوربین های سراسر این شهر را به برنامه های تشخیص چهره مجهز كنند.
مقامات مسكو امسال اعلام نمودند كه این شهر نیز به جمع شهرهایی خواهد پیوست كه برنامه های تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی در آنها اجرا می شوند.
هم اكنون بیشتر از ۱۶۰ هزار دوربین، ساكنان این شهر را در خیابان ها و اتوبان ها مورد بررسی قرار می دهند و این، فرصتی برای شركت های هوش مصنوعی روسیه شده تا با یكدیگر به رقابت بپردازند. این اقدام مقامات مسكو، پیشرفت افراد فعال در حوزه هوش مصنوعی و اعتماد دولت به این فناوری را نشان داده است.
هدف مقامات مسكو این است كه سیستم تشخیص چهره را ابتدا برای پیش گیری از وقوع جرم و مقابله با آن به كار گیرند. در این برنامه جدید، ویدئوهای همه دوربین های متصل به اینترنت مورد بررسی قرار می گیرند و چهره افراد شناسایی و در مجموعه داده ها ذخیره می شوند. سپس تصویر شخص مورد نظر، از پایگاه داده جدا و در سیستم بارگذاری می شود تا سابقه او بررسی شود. این برنامه نشان داده است كه تصویر شخص مورد نظر، چه زمانی و با كدام دوربین ها ثبت شده است. همین طور امكان بررسی زمان و مكان آخرین حضور شخص با كمك تحلیل فیلم دوربین ها وجود دارد.
نیروهای پلیس با كمك این برنامه می توانند یك تصویر را در پایگاه داده بارگذاری كنند تا شخص مورد نظر مشخص شود اما عملكرد این سیستم، بیشتر از انطباق تصویر است. این سیستم می تواند تحلیل هایی را نیز برای شناسایی الگوهای رفتاری انسان عرضه نماید. پژوهشگران می توانند این سیستم را طوری آموزش دهند كه بتواند مجموعه بزرگی از افراد را برای شناسایی یك شخص خاص با عنایت به واكنش های خاص او جستجو كند. برای مثال، اگر شخصی بازوهای خودرا به سرعت حركت دهد، بدود و یا به یك شیء مشابه سلاح چنگ بزند، سیستم او را مورد بررسی قرار می دهد تا از بروز خطرات احتمالی پیشگیری كند. در نتیجه می توان اظهار داشت كه این سیستم علاوه بر تصویر افراد، رفتار آنها را نیز مورد بررسی قرار می دهد.