راهكارهای ممانعت از خشونت در فضای مجازی بررسی می شود

به گزارش روش سئو راهكارهای ممانعت از تمركز بر رفتارهای خشونت آمیز و ترویج آن در فضای مجازی در وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، پانزدهمین نشست از سلسله نشست های «نقد و اندیشه» با مبحث «صیانت از اخلاق در فضای مجازی و با تمركز بر رفتارهای خشونت آمیز در فضای مجازی و راهكارهای ممانعت از ترویج آن»، توسط وزارت ارتباطات برگزار می گردد. در این جلسه، غلامرضا ظریفیان، معاون اسبق وزارت علوم و استاد دانشگاه، علیرضا میركمالی عضو هیئت علمی دانشكده حقوق شهید بهشتی و محمود گلزاری روان شناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بیان دیدگاه های خود در مورد ممانعت از ترویج خشونت در فضای مجازی می پردازند. این نشست روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در ساختمان روابط عمومی وزارت ارتباطات برگزار می گردد و حضور خبرنگاران و دانشجویان در آن آزاد است.