با تلاش یك استارتاپ انگلیسی محقق می شود پاكسازی هوا با كمك گیاهان میكروسكوپی

روش سئو: یك استارتاپ انگلیسی، فناوری جدیدی برای پاكسازی هوا نمایش داده كه در آن از گیاهان میكروسكوپی استفاده شده است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از فیوچریسم، استارتاپ انگلیسی “آربوری” (Arborea)، در حال آغاز یك پروژه آزمایشی در محوطه “كالج سلطنتی لندن” (Imperial College London) است تا فناوری موسوم به “برگ زیست خورشیدی” (BioSolar Leaf) خودرا بررسی كند.
این سیستم كه اولین نمونه در نوع خود است، گیاهان میكروسكوپی را شامل می شود كه علاوه بر تولید مواد غذایی، آلودگی هوا را باز برطرف می كنند؛ در نتیجه حتی اگر نتوانند با انتشار كربن مبارزه كنند، نقش مهمی در برطرف نمودن گرسنگی بر عهده خواهند داشت.
در تكنولوژی جدید استارتاپ آربوری، گیاهان میكروسكوپی مانند ریز جلبك ها و فیتوپلانكتون ها روی ساختارهایی كه شبیه به پنل خورشیدی هستند، پرورش می یابند. ساختارها این توانایی را دارند كه در هر محلی كه پنل خورشیدی نصب می شود، نصب شوند.
گیاهان مورد استفاده در این سیستم می توانند با كمك پروسه فتوسنتز، هنگام تولید اكسیژن، دی اكسید كربن هوا را برطرف كنند. در وب سایت آربوری آمده است: تنها یك هكتار از این سیستم می تواند هوا را به اندازه ۱۰۰ هكتار درخت پاكسازی كند.
پاكسازی هوا، تنها یكی از مزایای این فناوری است برای اینكه گیاهان میكروسكوپی علاوه بر پاكسازی هوا می توانند یك پروتئین آلی تولید كنند كه می توان از آن برای تولید محصولات غذایی گیاهی بهره برد.
“جولیان ملچیوری” (Julian Melchiorri)، مدیرعامل آربوری اظهار داشت: این سیستم می تواند علاوه بر پاكسازی هوا، افزودنی های غذایی سالم و اكسیژن تولید و دی اكسید كربن را از محیط اطراف پاك كند. طرح آزمایشی این سیستم، فرصت كنترل آنرا در شرایط واقعی فراهم خواهدنمود.

منبع: