توسط آی.بی.ام صورت گرفت توسعه یك سیستم جهانی جدید برای پیش بینی وضعیت جوی

به گزارش روش سئو یك تیم از پژوهشگران ˮآی.بی.امˮ با همكاری ˮشركت پیش بینی آب و هواˮ(The Weather Company) در ماساچوست یك سیستم جهانی پیش بینی آب و هوایی جدید توسعه داده اند كه بنابر گفته ها توسط آن می توان توانایی پیش بینی وضعیت جوی در خیلی از نقاط جهان را بهبود بخشید.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، سیستمی كه پژوهشگران آنرا طراحی و توسعه داده اند، ” Global High-Resolution Atmospheric Forecasting System” یا “GRAF” نام دارد.
” تاد هاچینسون”(Todd Hutchinson)، مدیر پیش بینی عددی آب و هوا در The Weather Company در ماساچوست، اظهار داشت: این سیستم دارای قدرت تفكیك پذیری و وضوح در مقیاس حدود ۳ كیلومتر (۱.۸ مایل) بر روی زمین دارد و هر ساعت می تواند گزارشی دقیق از وضعیت آب وهوا را عرضه نماید.
هاچینسون در ادامه اضافه كرد: در خیلی از نقاط جهان سیستم های پیش بینی آب و هوای محلی و منطقه ای خیلی خوب هستند، اما نقاطی هستند كه پیش بینی های محلی عمدتاً از مدلهای آب و هوایی جهانی ساخته شده اند كه به صورت كلی پیش بینی های جوی دراز مدت را به خوبی انجام می دهند اما مشكل آنها این است كه وضوح بسیار پایین (حدود ۱۰ كیلومتر یا ۶.۲ مایلی) دارند. ما به دنبال پیش بینی آب و هوا در مدت بسیار كوتاه و با وضوح بالا هستیم.
این سیستم از ۸۴ واحد پردازش گرافیكی مرتبط برای محاسبه پیش بینی ها استفاده می نماید كه بنا به قول هاچینسون این تعداد واحد برابر با حدود ۵۰۰ پردازنده سنتی است.