ارسال گزارش كندی ترافیك به نقشه گوگل ممكن شد

روش سئو: گوگل با به روزرسانی برنامه نقشه خود ارسال گزارش كندی ترافیك توسط كاربران را جهت استفاده دیگر افراد برای نخستین بار ممكن كرد.
به گزارش روش سئو به نقل از ورج، نمایش این خدمات توسط گوگل در شرایطی صورت می گیرد كه برخی نرم افزارهای رقیب مانند ویز از مدتها قبل خدمات مذكور را به علاقمندان نمایش می دهند. قبل از این گوگل نمایش گزارش تصادفات خودرو، حضور پلیس در جاده و خیابان و وجود دوربین های سنجش سرعت را ممكن كرده بود. اما كاربران قادر به نمایش گزارش در مورد ایجاد گره های ترافیكی نبودند. این خدمات از این هفته به تدریج در دسترس كاربران نقشه های گوگل در بعضی نقاط دنیا قرار می گیرد. معین نمی باشد آیا كاربران سیستم عامل آی او اس هم از خدمات مورد اشاره بهره مند می شوند یا خیر. گوگل نخستین بار در دسامبر سال قبل نمایش خدمات مذكور را بطور محدود شروع كرد. البته محدودیت جغرافیایی نمایش خدمات مورد اشاره سبب شده استفاده از اپلیكیشن نقشه گوگل بدین منظور چندان همه گیر نباشد.