فروش كالا بوسیله تصاویر جستجو شده در گوگل

روش سئو: گوگل با تقلید از برخی قابلیت های اینستاگرام و پینترست می خواهد خرید كالا را بوسیله عكس ها و تصاویر جستجو شده ممكن كند.
به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، این شركت در حال آزمایش سرویس تازه ای است كه برخی تصاویر با قابلیت خرید اقلام به نمایش درآمده شده در آنها را باز در بخش جستجوگر تصاویر خود به نمایش در می آورد. بعنوان مثال اگر در بخش جستجوی عكس گوگل به دنبال تصویری از یك میز تحریر مناسب بگردید، امكان دارد عكسی از یك یا چند میز با قابلیت خرید باز برای شما در چارچوب آگهی نمایش داده شود. البته قرار نیست تمام نتایج جستجوی عكس در گوگل بدین شكل در آیند. این خدمات فعلاً تنها برای تعداد بسیار اندكی از كاربران جستجوگر عكس گوگل فعال گردیده است. از طرف دیگر اقلام در دسترس برای خرید باز فعلاً محدود به برخی لوازم منزل و آثار هنری هستند. گوگل هنوز برای توسعه یا عدم توسعه نمایش این خدمات تصمیمی نگرفته و این امر به میزان استقبال از آن بستگی دارد.