سند استراتژی شركت ارتباطات زیرساخت تا ۲ماه دیگر نهایی می شود

روش سئو: عضو هیئت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: سند استراتژی شركت ارتباطات زیرساخت با رویكرد عدم انحصار تا دو ماه آینده نهایی می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از شركت ارتباطات زیرساخت، سجاد بنابی، عضو هیئت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت با اشاره به برنامه ریزی پروژه های توسعه ای زیرساخت ارتباطی كشور اظهار داشت: سند استراتژی شركت ارتباطات زیرساخت با رویكرد عدم انحصار و خصوصی كردن امور تا جایی كه به اختیارات حاكمیتی خدشه ای وارد نشود، تهیه و نهایتاً تا یكی ۲ ماه آینده نهایی خواهد شد. بنابی اضافه كرد: در لایه برنامه ریزی و سیاستگذاری كشور مانند سند چشم انداز برنامه توسعه ششم و سند قانون بودجه سالیانه كشور، متولی توسعه ICT در كشور مشخص شده است اما در اجرای این سند تناقضاتی دیده می شود و تا زمانی كه تناقض ها برطرف نشود ما بر ریل پیشرفت و توسعه حركت نخواهیم كرد. عضو هیئت مدیره شركت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: سهم ICT از GDP یا تولید ناخالص ملی در كشور كمتر از ۲ درصد است و این درحالی است كه لازمه تحول دیجیتال در كشور، بالغ تر شدن وضع موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش سهم آن از تولید ناخالص ملی است. وی با اشاره به رویكردهای كشورها به اینترنت، ریشه و عامل به نتیجه نرسیدن پروژه ها را عدم تبیین كافی رویكرد نظام به توسعه ICT دانست و افزود: ما با برطرف نمودن چالش های قانونی طی یكی دو سال گذشته، كوشیدیم تا تولید كننده محتوا در این فضا، گرفتار ناهماهنگی های مربوط به مجوزهای كسب و كار نباشد.