اسامی نامزدهای ایده برتر جشنواره كودك آنلاین اعلام گردید

به گزارش روش سئو ۴۴ ایده بعنوان نامزد بخش ایده جشنواره كودك آنلاین توسط وزارت ارتباطات ارائه شد. نتایج این بخش از جشنواره ۱۸ اسفندماه اعلام می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، هیئت انتخاب بخش «ایده برای وب سری» اولین جشنواره «كودك آنلاین»، نامزدهای اولیه انتخاب شده در این بخش را اعلام نمود. بر مبنای اعلام هیئت انتخاب بخش «ایده برای وب سری» اولین جشنواره «كودك آنلاین»، این ۴۴ اثر بعنوان نامزدهای بخش ایده برای وب سری جشنواره از بین ۶۲۱ ایده رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شده اند. برگزیدگان نهایی، در مراسم «جشن انتخاب جشنواره كودك آنلاین»، در روز ۱۸ اسفند ماه معرفی می گردند. اولین جشنواره فیلم كوتاه و وب سری «كودك آنلاین» به دبیری سیدجمال هادیان در ۴ فاز فراخوان ایده، انتخاب ایده های برتر، مشاركت در تولید ایده ها و انتخاب تولیدات برتر برگزار شده و مراسم پایانی جشنواره هم تابستان سال ۹۸ برگزار می گردد. اسامی ۴۴ ایده برای وب سری بعنوان آثار نامزد این بخش به ترتیب الفبا و بر مبنای نام اثر، صاحب ایده و نقش و شهر، در سایت وزارت ارتباطات در دسترس می باشد.