در دانشگاه ام.آی.تی صورت می گیرد ساخت عضلات رباتیك با كمك ابریشم عنكبوت!

به گزارش روش سئو پژوهشگران دانشگاه ˮام.آی.تیˮ در بررسی جدیدی دریافتند كه می توان برای ساخت عضلات رباتیك، از ˮابریشم عنكبوتˮ(spider silk) استفاده نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از ام. آی. تی نیوز، شاید ابریشم عنكبوت كه هم اكنون بعنوان یكی از قوی ترین مواد شناخته می شود، برای ساخت عضلات مصنوعی یا عمل گر مكانیكی رباتیك هم كاربرد داشته باشد.
گروهی از پژوهشگران دانشگاه “ام. آی. تی” (MIT) در بررسی جدیدی دریافتند كه این الیاف انعطاف پذیر، نسبت به تغییر در رطوبت واكنش نشان می دهند. این الیاف در مقابل سطح خاصی از رطوبت، منقبض می شوند و پیچ و تاب می خورند و نیروی كافی را اعمال می كنند؛ در نتیجه می توانند رقیب خوبی برای مواد دیگری باشند كه برای ساخت عملگرهای مكانیكی به كار می روند.
پژوهشگران اخیراً دریافته اند كه الیاف باریك ابریشم عنكبوت می توانند در مواجهه با تغییر رطوبت، به صورت ناگهانی كوچك شوند. این الیاف منقبض می شوند، پیچ و تاب می خورند و یك نیروی محرك قوی عرضه می دهند.
“دابیائو لیو”(Dabiao Liu)، از نویسندگان این پژوهش اظهار داشت: من و همكارانم این مورد را به صورت تصادفی متوجه شدیم و تصمیم گرفتیم تأثیر رطوبت را بر ابریشم عنكبوت مشاهده نماییم.
پژوهشگران برای این كار، وزنه ای را مانند آونگ از ابریشم آویختند و آنرا در محفظه ای قرار دادند تا بتوانند رطوبت داخل را كنترل كنند. لیو اضافه كرد: با افزایش رطوبت محفظه، آونگ آغاز به چرخش كرد.

این گروه پژوهشی، خیلی از مواد دیگر همچون موی انسان را هم برای این كار آزمایش كردند اما نهایتاً هیچ حركت چرخشی مشاهده نشد. در هر حال آنها باور دارند كه می توان از این پدیده برای ساخت عضلات مصنوعی بهره برد.
پروفسور “ماركوس بوهلر”(Markus Buehler)، استاد دانشگاه ام. آی. تی و از پژوهشگران این پروژه اظهار داشت: این پدیده، برای فناوری رباتیك بسیار جالب خواهد بود و می تواند روش جدیدی برای كنترل حسگرها یا ابزار كنترل كننده باشد. كنترل حركات ربات ها با كمك كنترل رطوبت، ایده بسیار جالبی است.
“پوپا گیلبرت” (Pupa Gilbert)، استاد فیزیك، شیمی و علوم مواد در این باره اظهار داشت: این پژوهش، كشف بزرگی به حساب می آید. پیچشی كه در ابریشم عنكبوت وجود دارد، بسیار قابل توجه است و به حركت طنابی شباهت دارد كه می تواند با عنایت به میزان رطوبت هوا، به خود پیچ و تاب بدهد. مهار مكانیسم مولكولی كه منجر به این عملكرد مهم می شود، می تواند به ساخت ربات های نرم یا الیاف هوشمند كمك نماید.
یافته های این پژوهش، در مجله “Science Advances” به چاپ رسید.