با حضور وزیر ارتباطات؛ آزمایشگاه جامع الكترومغناطیسی در حوزه فضایی افتتاح شد

به گزارش روش سئو آزمایشگاه جامع سازگاری الكترومغناطیسی در حوزه فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران با حضور وزیر ارتباطات راه اندازی شد.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، این آزمایشگاه بعنوان مركز تجمیع، یكپارچه سازی و آزمون سامانه های فضایی كشور بامداد امروز دوشنبه با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران و سایر مسئولان حوزه ارتباطات كشور به بهره برداری رسید.
تامین نیازهای آزمون سامانه های فضایی كشور بعنوان یكی از مصداق های مهم در توسعه فناوری های فضایی همچون اهداف راه اندازی این آزمایشگاه اعلام گردید.
آزمون تداخل و سازگاری الكترومغناطیسی جزء جدایی ناپذیر پروژه های فضایی و بخشی از روند اجرایی استانداردسازی محصولات مجازی است كه با عنایت به خلاء وجود یك آزمایشگاه جامع برای پوشش كامل این آزمون ها در كشور، پژوهشگاه فضایی ایران راه اندازی آزمایشگاه EMC را در دستور كار قرار داد.
گفته شده است كه این آزمایشگاه كامل ترین نمونه در نوع خود در كشور به حساب می آید و توانایی ایجاد آزمون های تداخل و سازگاری الكترومغناطیسی ماهواره ها با استاندارد فضایی را دارد.
در این مراسم همینطور از سامانه نرم افزاری شبیه ساز ماهواره رونمایی گردید.
این سامانه یك بسته نرم افزاری است كه در پژوهشگاه سامانه های ماهواره ای پژوهشگاه فضایی ایران توسعه یافته و امكان بررسی و تحلیل عملكرد زیرسیستم های فضایی را فراهم می آورد.
در همین حال، رادیوتلسكوپ هم یكی دیگر از دستاوردهای محققان پژوهشگاه فضایی ایران است كه امروز با حضور وزیر ارتباطات رونمایی گردید.
این پروژه نوعی آنتن رادیویی است كه در طیف فركانسی رادیویی به منظور كشف و جمع آوری اطلاعات از منابع رادیویی در فضا استفاده می نماید و ایستگاه رصدخانه رادیویی را طی مراحل فنی برای پیشگیری از تداخل با امواج الكترومغناطیسی ادوات دیگر، مكان یابی می كند.