توسعه سنسورهای زیستی گرافین برای تشخیص سرطان ریه

روش سئو: بازدم انسان غنی از شاخص های زیستی است كه می تواند نشانه ای از وجود یك بیماری باشند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از مدگجت، بطور خاص، اتانول، استون و ایزوپروپیل می تواند به حضور سرطان ریه اشاره كنند، بدین سبب داشتن روش اندازه گیری این مواد شیمیایی در نفس امكان دارد راهی برای تشخیص سرطان ریه باشد.
روش های فعلی اندازه گیری شاخص های زیستی به سبب رطوبت بازدم، سختی كالیبراسیون چنین سیستم هایی و حضور آنالیت های گوناگون در نفس، قابل اطمینان نیستند.
محققان دانشگاه “اكستر”(University of Exeter) انگلیس در مطالعه اخیرشان نشان داده اند كه گرافین ساده چند لایه، می تواند برای اندازه گیری دقیق اتانول، ایزوپروپیل و استون در بازدم استفاده گردد.
گرافین (Graphene) نام یكی از آلوتروپ هایِ كربن است. این ماده تشكیل شده از یك ساختار بلوری لانه زنبوری دوبعدی است كه در آن هر اتم كربن به كمك سه الكترون ظرفیت خود، با سه پیوند SP۲ هیبریدیزه شده به سه اتم كربن دیگر متصل شده است. یك الكترون ظرفیت باقی مانده باز بر روی كل صفحهٔ گرافین و بین تمام اتم ها به اشتراك گذاشته شده و الكترونِ آزاد است.
“بن هوگان”(Ben Hogan) یكی از نویسندگان این مطالعه اظهار داشت: این سنسورهای زیستی جدید كه ما توسعه داده ایم نشان داده است كه گرافین دارای پتانسیل قابل توجهی جهت استفاده بعنوان یك الكترود در دستگاه های بینی الكترونیكی است. برای اولین بار، توانستیم ثابت نماییم كه از گرافین مناسب می توان بعنوان یك آشكارساز خاص، انتخابی و حساس برای سنسورهای زیستی بهره برد.
یافته های این مطالعه در مجله “Nanoscale” منتشر گردید.