حق امتیاز جدید آمازون؛ مانكن مجازی خرید آنلاین را تسهیل می كند

به گزارش روش سئو آمازون حق امتیاز اختراع اپلیكیشینی را برای خرید آنلاین لباس ثبت كرده كه با عنایت به تصاویر سلفی كاربر یك مانكن مجازی از او می سازد و لباس های مختلف را بر تن آن نشان داده است.

به گزارش روش سئو به نقل از تلگراف، خرده فروشی آنلاین آمازون مشغول توسعه یك اپلیكیشن مد است كه صنعت خرید آنلاین لباس را دگرگون می كند.
این اپلیكیشن به كاربران اجازه می دهد تا لباس های مورد نظر را روی یك مانكن مجازی آزمایش نمایند. مانكن مجازی هم با عنایت به تصاویر شبكه های مجازی ابداع می شود.
در همین راستا این شركت آمریكایی یك حق امتیاز اختراع در انگلیس ثبت كرده تا بر مبنای آن با استفاده از تصاویر سلفی و تقویم های آنلاین كاربر، لباس های مورد پسند یا استفاده او را پیش بینی نماید.
این اپلیكیشن تصاویری كه روی موبایل یا كامپیوتر ذخیره شده اند را جستجو می كنند تا یك تصویر واقعیت افزوده از مشتری بسازد كه لباس های فروشگاه های مختلف را به تن می كند. بدین سان كابر دیگر نیازی ندارد هنگام خرید به اتاق پرو برود.
طبق اسناد مربوط به حق امتیاز مشتری می تواند با كشیدن انگشت خود روی نمایشگر دستگاهش، لباسی كه بر تن مانكن مجازی دیده می شود بپسندند یا نپسندند.
این نرم افزار در حقیقت بعنوان یك كارمند خرید شخصی برای كاربر عمل می كند و تصاویری از او را در لباس هایی مختلف نشان داده است.