تصویر باشكوهی از كهكشان به روایت هابل

روش سئو: دانشمندان اخیراً با تركیب چند تصویر كه توسط تلسكوپ فضایی هابل ثبت شده بود موفق به ایجاد یك تصویر باشكوه از كهكشان شدند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، ستاره شناسان از یك تكنیك جدید برای نشان دادن نور گمشده در اطراف بزرگترین كهكشان ها در “تصاویر زمینه فراژرف هابل”(Hubble Ultra-Deep Field images) استفاده كردند.
زمینه فراژرف هابل به عكسی می گویند كه از قسمت كوچكی از فضا در صورت فلكی كوره توسط تلسكوپ هابل ثبت شده است.
محققان توانستند چندین تصویر هابل را پردازش كنند تا تصویر جدیدی از جهان را به نمایش بگذارند.
محققان “مؤسسه فیزیك نجومی جزایر قناری”(Instituto de Astrofísica de Canarias) سه سال از وقت خودرا صرف تولید این تصویر كرده اند.
با باز پردازش این تصویر و تركیب چندین تصویر، محققان توانستند مقدار زیادی از نور را از مناطق بیرونی بزرگترین كهكشان ها در تصویر باز تولید كنند.
پژوهشگران گفتند بازیابی این نور كه در این مناطق بیرونی توسط ستاره ها انتشار یافته بودند، به مدلول بازیابی نور از یك كهكشان كامل بود.
برای بعضی از كهكشان ها این نور گمشده نشان دهنده این است كه آنها حالا تقریباً دو برابر بزرگ تر از اندازه پیشین خود هستند.
“دوربین دامنه وسیع ۳ هابل”(WFC3) كه داده ها توسط آنها ثبت گردید توسط فضانوردان در ماه مه ۲۰۰۹ نصب گردید.
این كار یك چالش بزرگ برای محققان بود برای اینكه ابزار كامل (تلسكوپ+دوربین) بر روی زمین آزمایش نشده بود، كه این كار كالیبراسیون را دشوار می ساخت.
واسنجی یا كالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می كند. هدف كالیبراسیون احداث نظامی مؤثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیكی دستگاه های آزمون و وسایل اندازه گیری و كلیه تجهیزاتی است كه عملكرد آنها بر كیفیت فرایند تأثیرگذار می باشد. برای غلبه بر مشكلات و با هدف بهبود كالیبراسیون تلسكوپ در مدار، آنها چندین هزار تصویر از مناطق مختلف در آسمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.