توسعه فناوری بازیافت برای پایگاه های مریخ و ماه

روش سئو: دانشمندان مركز تحقیقات علمی در كراسنویارسك شعبه سیبری آكادمی علوم روسیه، فناوری جدیدی برای تغییر و فراوری استخوان و دیگر ضایعات ماهی ساخته اند كه در آینده می تواند بعنوان ماده ای مفید جهت تامین نیازهای پشتیبانی انسانی در فضای بسته همچون در ایستگاه ها و یا پایگاه های فضایی در سطح ماه و مریخ به كار گرفته شود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا؛ دانشمندان این مركز تحقیقات علمی، فناوری جدیدی در پردازش دور ریز ماهی جهت ساخت مواد مغذی برای رشد گیاهان توسعه داده اند كه در آینده بعنوان یكی از حلقه های حیاتی در سیستم فضای بسته زندگی انسان همچون پایگاه های فضایی مداری و یا ساختارهای زیستی در دیگر كرات استفاده گردد. نتایج این تحقیق در نشریه علوم زیستی در تحقیقات فضایی انتشار یافته است.
بر طبق گزارش مركز تحقیقات علمی كراسنویارسك، این سیستم یك نمونه اولیه از موادی است كه در ماه یا مریخ می تواند برای توسعه مزارع با اكولوژی بسته بكار رود و بعنوان یك ماده مفید در رشد گیاهان استفاده گردد.
كارشناسان امیدوارند با تحقیق بیشتر از این الگو در مورد مواد زائد معدنی و آلی انسانی و سایر مواد دور ریختنی بهره برده و به احیای مواد غذایی، اكسیژن و آب شرب موفق شود. این رویكرد امكان احداث پایگاه در كره ماه یا مریخ را با وابستگی كمتر به مواد غذایی مورد نیاز ارسالی از زمین و تامین ارزان تر این مواد در محل فراهم می آورد.
دانشمندان در این تجربیات، از زباله های طبیعی بهره برده اند، اما در آینده قصد دارند شیوه های بازیابی سایر انواع زباله ها، مواد بسته بندی و بهداشتی را باز در دستور كار خود قرار دهند.
لازم به ذكر است كه این كار در قالب تخصیص بودجه دولتی برای برنامه تحقیقات مراكز علمی دولتی طی سال های ۲۰۱۳-۲۰۲۰ انجام شده است.