وزیر ارتباطات خبر داد: هزینه ۲۰۰ میلیاردتومانی تبلیغات تلویزیونی اپراتورها

به گزارش روش سئو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یك كاربر توئیتر اظهار داشت: هزینه تبلیغات تلویزیونی امسال اپراتورها ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یك كاربر توئیتر اظهار داشت: صرفا هزینه تبلیغات تلویزیونی امسال اپراتورها ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
وی اضافه كرد: بماند كه صرفه جویی از محل به اشتراك گذاری منابع اپراتورها با یكدیگر هم قابل توجه است.
این كاربر توئیتر عنوان كرده بود مگر هزینه های تبلیغاتی اپراتورها در تلویزیون چقدر است كه پیشگیری از آن سبب كنترل هزینه ها می شود؟