نماینده وزارت ارتباطات در كمیته مقابله با گردوغبار تعیین شد

به گزارش روش سئو رئیس سازمان فضایی ایران، نماینده وزارت ارتباطات در كمیته مقابله با گرد و غبار شد.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران بعنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در كمیته ملی مقابله با گرد و غبار تعیین شد. این مسئولیت از جانب وزیر ارتباطات به براری واگذار شده است. بررسی و رصد ماهواره ای نقش مهمی در پایش و پیشگیری از پدیده گرد و غبار دارد.