مهندسی ژنتیكی خوك ها برای مقاومت در مقابل طاعون

روش سئو: پژوهشگران چینی توانستند با كمك روش اصلاح ژنتیكی، خوك ها را در مقابل یك بیماری كشنده، مقاوم كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، بیماری “طاعون خوكی”(CSFV)، یك بیماری عفونی و كشنده در بین خوك ها است كه به تلفات گسترده آنها منجر میگردد. پژوهشگران “دانشگاه جیلین”(JLU) چین، خوك ها را مورد اصلاح ژنتیكی قرار داده اند تا آنها را در مقابل این ویروس كشنده، مقاوم كنند و این مقاومت را به نسل بعدی آنها باز انتقال دهند.
طاعون خوكی، یك بیماری واگیردار است و خوك هایی كه به این ویروس مبتلا می شوند، معمولا در عرض چند هفته از بین می روند. به نظر می آید واكسیناسیون گسترده، توانسته این بیماری را در آمریكای شمالی، استرالیا و بیشتر بخش های اروپا ریشه كن كند اما شیوع آن در بقیه كشورها هنوز ادامه دارد.
روشی كه شاید از واكسیناسیون كارآمدتر باشد، اصلاح ژنتیكی برای افزایش مقاومت این حیوانات در مقابل بیماری است. پژوهشگران دانشگاه جیلین برای این كار، نوعی ابزار اصلاح ژن كریسپر را با روشی موسوم به “آر.ان.ای مداخله گر” (RNAi) تركیب كردند. كریسپر به دانشمندان امكان می دهد اصلاحاتی را در ژنوم یك ارگانیسم انجام دهند و پژوهشگران جیلین باز از این سیستم برای چیدمان “آر.ان.ای كوتاه سنجاق سری”(shRNAs) كه اثر ضدویروسی دارد، استفاده كردند.
پژوهشگران این روش را روی جنین خوك اجرا كردند و توانستند آنها را در مقابل طاعون خوكی، مقاوم كنند. آنها برای این بررسی، خوك ها را در دو اتاق مجزا قرار دادند به طوریكه در هر اتاق، سه خوك ترانس ژنتیكی، سه خوك بدون اصلاح ژنتیكی و یك خوك مبتلا به ویروس طاعون خوكی قرار داشت. همه خوك های طبیعی، به ویروس كشنده آلوده شدند. بااینكه خوك های ترانس ژنتیكی هم تحت تاثیر ویروس قرار گرفتند اما نشانه های بیماری در آنها شدت كمتری داشت و كشنده نبود. همین طور در خون این خوك ها، ویروس های كمتری دیده شد.

گروه پژوهشی جیلین، انتقال تاثیر روش اصلاح ژنتیكی را بر نسل بعدی خوك ها باز تایید كردند. آنها باور دارند اگر این روش به درستی پیش برود، نهایتا می توان از آن برای انتقال خاصیت های مقاوم در مقابل بیماری به تعداد زیادی از خوك ها و حتی حیوانات دیگر بهره برد.
این پژوهش، در مجله ” PLOS Pathogens” به چاپ رسید.