درصورت درخواست بخش خصوصی؛ مجوز راه اندازی ایستگاه فضایی در كشور صادر می گردد

به گزارش روش سئو یك مقام مسئول در سازمان فضایی ایران از آماده شدن پیش نویس عرضه مجوز جهت بهره برداری از ایستگاه دریافت داده های فضایی اطلاع داد و اظهار داشت: مجوز راه اندازی ایستگاه فضایی در كشور به بخش خصوصی واگذار می گردد.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان فضایی ایران، علیرضا نعیمی، مدیركل بهره برداری و نگهداری ایستگاه های زمینی سازمان فضایی ایران اظهار داشت: آماده عرضه مجوز برای بهره برداری از ایستگاه دریافت داده های ماهواره ای به بخش خصوصی هستیم. وی با اشاره به اینكه یكی از روش های دسترسی به تصاویر و داده های ماهواره ای این است كه ایستگاه دریافت مستقیم نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد، اظهار داشت: در گذشته نهادهای دولتی و در موارد معدودی مراكز دانشگاهی در حوزه راه اندازی ایستگاه فضایی و دریافت اطلاعات ماهواره ای فعال بودند. به نحوی كه مركز سنجش از دور ایران، سازمان فضایی ایران و در بخش دیگری هم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این حوزه بیشترین فعالیت را داشته اند. نعیمی اضافه كرد: در سال های اخیر، سازمان فضایی ایران با عنایت به رویكرد كشورهای پیشرو در حوزه صنعت فضایی، به دنبال واگذاری بخش راه اندازی ایستگاه های ماهواره ای به بخش خصوصی بوده و در این مسیر سرمایه گذاران می توانند با اپراتور اصلی ماهواره در ارتباط با راه اندازی ایستگاه مذاكره داشته باشند.

این مقام مسئول افزود: اگر بخش خصوصی خواهان راه اندازی ایستگاه در داخل كشور باشد، توانمندی های لازم در این زمینه وجود دارد و اگر ایستگاه را از خارج كشور وارد می نماید و محلی را برگزیده است، سازمان فضایی آماده عرضه مجوزهای لازم خواهد بود.

نعیمی اظهار داشت: شركت های خصوصی بر مبنای قراردادی كه با اپراتور یا اپراتورهای ماهواره ای منعقد می كنند، تصاویر را دریافت كرده و با استفاده از فروش تصاویر و یا با استفاده از خدمات ارزش افزوده ای كه روی تصاویر به شكل سیستم یا سرویس به مشتریان نهایی عرضه می دهند، می توانند كسب درآمد داشته باشند.

وی با اشاره به اینكه در سال های اخیر، تعداد ماهواره هایی كه تصاویر بیشتری را با كیفیت بالاتر دریافت می كنند، افزایش پیدا كرده و كاربرد آنها توسعه یافته است، تصریح كرد: در بخش خدمات ارزش افزوده مبتنی بر ماهواره، سود اقتصادی بالایی ارزیابی شده كه شركت های خصوصی با عنایت به بكر بودن اقتصاد این بخش، می توانند برای فعالیت های خود توجیه اقتصادی قابل قبولی داشته باشند.

مدیركل بهره برداری و نگهداری ایستگاه های زمینی سازمان فضایی ایران اظهار داشت: ما پیش نویس عرضه مجوز جهت بهره برداری از ایستگاه دریافت داده های فضایی را آماده كرده ایم و در این فراخوان از شركت های خصوصی فعال در حوزه فضایی خواسته شده تا رزومه خویش را ارسال نمایند كه پس از بررسی ها، مجوز های لازم را برای شركت های واجد شرایط صادر خواهیم كرد.