جاسوسی لایتناهی اپلیكیشن ها از موقعیت مكانی افراد

روش سئو: همه كاربران از رصد فعالیت های خود در زمان استفاده از اپلیكیشن های تلفن همراه باخبر هستند. اما نتایج یك بررسی جدید نشان داده است این برنامه ها تشنه اطلاع از موقعیت مكانی كاربران هستند.

به گزارش روش سئو به نقل از گیزمودو، تحقیقاتی كه در این زمینه توسط روزنامه نیویورك تایمز صورت گرفته نشان داده است جمع آوری داده های مربوط به موقعیت مكانی توسط اپلیكیشن ها به شكلی بسیار گسترده تر از حد تصور كاربران در حال انجام می باشد.
به عنوان مثال حداقل ۷۵ شركت بزرگ فناوری اطلاعات مربوط به موقعیت مكانی كاربران را با حداكثر دقت ممكن ولی به صورت ناشناس جمع آوری می كنند. این داده ها از ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر آمریكا جمع آوری میگردد.
نكته جالب این است كه جمع آوری اطلاعات موقعیت مكانی در مورد كاربران توسط برخی شركت ها تا ۱۴ هزار بار در روز انجام میگردد.
كاربرد اصلی این اطلاعات برای نمایش اگهی های بازرگانی در رابطه با موقعیت مكانی كاربر است. معمولا شركت های بازرگانی و تبلیغاتی تلاش می كنند با بررسی محل حضور هر فرد آگهی هایی از كسب و كارهای نزدیك به موقعیت جغرافیایی وی را نمایش دهند.
همین تحقیق حاكیست شركت های تبلیغاتی به جمع آوری داده های مكانی از افرادی كه در بیمارستان ها، منازل، مدارس و فروشگاه ها حضور دارند علاقه بسیاری زیادی دارند.
اگر چه اطلاعات موقعیت مكانی با حذف شماره همراه و هویت فرد برای شركت های بازرگانی ارسال می شوند، اما بررسی های نیویورك تایمز نشان داده است یافتن هویت افرادی كه در این موقعیت های مكانی حضور دارند با عنایت به فعالیت های روزانه عادی آنها به سادگی امكان دارد.
نیویورك تایمز این بررسی را در مورد ۲۰ اپلیكیشن محبوب تلفن همراه انجام داده و به این نتیجه رسیده كه ۱۷ برنامه اطلاعات دقیق موقعیت مكانی كاربران را برای ۷۰ كسب و كار ارسال می كنند.