وعده روسكاسموس برای پرواز ناو بدون سرنشین فدراتسیا به مدار ماه

روش سئو: سازمان فضانوردی روسیه(روسكاسموس) با انتشار یك فیلم ویدئویی ضمن نشان دادن توانایی های ناو سرنشیندار فدراتسیا، ادعا نمود كه این سفینه در سال ۲۰۲۶ پروازی در اطراف ماه پرواز خواهد داشت.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا؛ بر اساس صحبت های مهندس مارك سروف رئیس بخش آزمایش پروازی شركت صنایع فضایی انرگیا- سازنده ناو فدراتسیا- نمونه مه نورد این ناو این سفینه ۲۰ تن وزن خواهد داشت یعنی حدود سه برابر سایوز.
اما وزن نمونه ای كه با آن به مدار زمین سفر می كنند حدود ۱۴ تن خواهد بود. این سفینه باید تا سال ۲۰۲۱ آماده اولین پرواز آزمایشی خود به صورت بدون سرنشین باشد. سال ۲۰۲۴ را بعنوان سال پرواز آزمایشی آن با سرنشین در نظر گرفته اند.
روسكاسموس علاقمند است اولین پرواز این سفینه به مدار ماه، در سال ۲۰۲۶ و به شكل بدون سرنشین صورت گیرد و نمونه مه نورد آن برمبنای برنامه پیش بینی شده باید تا سال ۲۰۳۰ چهار نفر را به ماه ببرد.
ناو كیهانی فدراتسیا می تواند در حالت پرواز آزاد ۳۰ روز (در مدار زمین) و مدت ۱۴ روز (در مدار ماه) و در وضعیت پیوسته به ایستگاه فضایی بین المللی ۳۶۵ روز و در حالت اتصال با ایستگاه مداری ماه تا ۲۰۰ روز فعالیت داشته باشد.
سروف می گوید فدراتسیا با انجام تغییراتی توانایی پرواز به مریخ را هم دارد. ظرفیت این ناو چهار نفر است و می تواند همزمان با حمل چهار فضانورد، نیم تن بار را هم به مدار زمین و ۱۰۰ كیلوگرم بار را به ماه ببرد. البته نمونه مداری آن در صورت بروز وضعیت اضطراری می تواند به قایق نجات شش نفره تبدیل گردد.