سرنشینان كدام ناو كیهانی بیشتر از دیگران از زمین فاصله گرفتند؟

روش سئو سرنشینان كدام ناو كیهانی بیشتر از دیگران از زمین فاصله گرفتند؟
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا، طبق برنامه پیش بینی شده، دو تن از آنها، طبق روال برنامه این نوع سفینه ها باید روز ۱۴ آوریل در نقطه “فرامائورو” بر سطح ماه فرود می آمدند و تحقیقات انجام شده توسط كیهان نوردان آپولو-۱۱ و ۱۲ را ادامه می دادند.
روز ۱۳ آوریل در حالیكه ناو در ۳۳۰ هزار كیلومتری زمین قرار داشت ناگهان یكی از مخزن های اكسیژن بخش موتوری ناو به علت ساییدگی یكی از سیم هایش منفجر شد.
ناو در موقعیتی قرار داشت كه نمی توانست بلافاصله و بدون چرخیدن در مدار ماه به زمین بازگردد. بنابراین كارشناسان ناسا به فضانوردان دستور دادند بدون انجام عملیات فرود در ماه، بقیه برنامه را ادامه دهند. فضانوردان به علت از كار افتادن دو باتری سفینه و افت میزان تولید برق مجبور به صرفه جویی شدند و سامانه های برقی را به ندرت و فقط در صورت لزوم روشن می كردند.
ناسا در ۱۶ آوریل گزارش داد كه سفینه در ۲۰۰۰ كیلومتری ماه قرار گرفته است و بنا به سفارش كارشناسان این سازمان، فضانوردان موتور سفینه را به مدت چهار دقیقه و ۲۴ ثانیه روشن كردند و این مانور، آپولو-۱۳ در راه بازگشت آزاد به طرف زمین قرار گرفت. بدین سان آپولو بعد از دور زدن ماه به سمت زمین بازگشت.
سفینه آپولو-۱۳ سرانجام در ۱۷ آوریل ۱۹۷۰ سرنشینان خویش را سالم به زمین بازگرداند.