جهرمی در اینستاگرام مطرح كرد: فرآیند تبدیل كارت بانكی به كارت سوخت

روش سئو: وزیر ارتباطات با اشاره به اینكه دولت الكترونیك موجب صرفه جویی در پرداخت هزینه كارت سوخت برای مردم شده است، اظهار داشت: تنها با سه كلیك می توانید كارت بانكی را به كارت سوخت متصل كنید.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: دولت الكترونیك موجب صرفه جویی در پرداخت هزینه كارت سوخت برای مردم خواهد شد.
وی افزود: همین طور صف های طولانی انتظار از بین خواهند رفت و باز به جای یك هفته زمان موردنیاز برای ارسال كارت سوخت به منازل از راه پست، تنها ساعتی سپس ورود اطلاعات به سامانه، كارت بانكی شما به كارت سوخت تبدیل خواهد شد.
جهرمی با انتشار ویدئویی در اینستاگرام افزود: مردم می توانند كارت بانكی خودرا به كارت سوخت تبدیل نموده و دیگر نیاز به كارت سوخت جدید نداشته باشند. البته دریافت كارت سوخت با سه كلیك از راه كارت های بانكی امكان دارد و از چند روز دیگر فقط با داشتن كارت سوخت می توان بنزین زد. در این زمینه وزیر نفت گفته است كه این مبادرت به معنای سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نخواهد بود.
وزیر ارتباطات افزود: هنوز فرآیندهای بسیاری باقی مانده كه با استفاده از دولت الكترونیكی می توانیم به رفاه بیشتر مردم، افزایش شفافیت، كاهش هزینه های مردم و دولت دست یابیم كه البته این سوژه نیازمند همكاری و تعامل بیشتر سازمان ها و نهادها است.