با پیاده سازی نظام مدیریت سبز؛ مصرف برق در وزارت ارتباطات ۲۴ درصد كاهش پیدا كرد

روش سئو: دبیرخانه نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات از كاهش مصرف برق در وزارت ارتباطات در شش ماه نخست امسال نسبت به سال قبل و رسیدن به نزدیك به یك چهارم مصرف اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، دبیرخانه نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام نمود: باتوجه به اقدامات انجام شده در سال جاری، مصرف برق در وزارت ارتباطات (براساس كیلووات ساعت) در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد كاهش داشته است.طبق اعلام دبیرخانه نظام مدیریت سبز ارتباطات و فناوری اطلاعات، فقط ۱۰ درصد از صرفه جویی كه در مصرف برق به وقوع پیوسته، به دنبال مدیریت مصرف سیستم روشنایی بوده است.این دبیرخانه همینطور برای شش ماهه دوم و تداوم كاهش مصرف انرژی در وزارت ارتباطات سفارش هایی عرضه كرده است.پرهیز از بازگذاشتن در و پنجره ها هنگام روشن بودن سیستم گرمایشی، استفاده از روشنایی طبیعی در روز به جای چراغ های مصنوعی (در صورت امكان)، جلوگیری از گرم كردن افراطی اتاق ها، خاموش كردن تجهیزات اداری در مواقعی كه استفاده ای از آنها نمی گردد، استفاده از پرینترها به صورت مشترك (در صورت امكان) و خاموش كردن لامپ ها هنگام ترك اتاق ها و برخی موارد دیگر در جهت صرفه جویی بیشتر پیشنهاد شده است.اجرای برنامه مدیریت سبز در وزارت ارتباطات، توسط فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات پیگیری می گردد و وی چندی قبل طی حكمی اعضای دبیرخانه نظام مدیریت سبز ارتباطات را منصوب نمود.