پس از ۴ سال پروژه تولید لنز تماسی چشم لغو شد

روش سئو: سازمان تحقیقاتی ˮVerilyˮ چهار سال پیش برای توسعه لنزهای چشمی اقدام نمود كه تولید كرده بود كه بتوانند قند خون را تشخیص دهند ولی الان این موسسه تصمیم دارد كه این پروژه را به كلی لغو كند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، در سال ۲۰۱۴ بود كه سازمان تحقیقاتی “Verily” یك لنز تماسی عرضه داد كه برای اندازه گیری سطح گلوكز دیابتی ها طراحی شده بود.
این سازمان تحقیقاتی كه وابسه به “آلفابت” است، به بررسی و مطالعه علوم زیستی می پردازد.
ایده ساخت این لنز به این خاطر بود كه راهی برای اندازه گیری دقیق تر و آسان تر قند خون به دست آید.
ولی شركت سازنده الان تصمیم گرفته است كه این پروژه را لغو كند. چونكه كار تحقیقاتی محققان پروژه نشان داد كه اندازه گیری دقیق گلوكز خون با استفاده از اشك چشم امری دشوار است.
دیابت به مشكل رو به رشد در جهان تبدیل گشته و افراد مبتلا به این بیماری باید روزانه سطح گلوكز خویش را كنترل كنند، چونكه قند خون كنترل نشده، آنها را در معرض طیفی از مشكلات كوتاه مدت و بلند مدت شامل صدمه به چشم ها، كلیه و قلب قرار می دهد. در این لنز هم گلوكز در محیط چشم اندازه گیری می شد.
با این وجود موسسه “Verily” دو طرح دیگر راجع به لنزهای تشخیص دهنده قند خون دارد كه در حال پیگیری آنها است.
این موسسه همینطور لنزی هوشمند عرضه داده بود كه مجهز به یك دوربین جاسازی شده بود و به نابینایان در تشخیص مسیر و شناخت افراد كمك می كرد.
این لنز دارای خصوصیت هایی مانند زوم كردن و همینطور عرضه امكاناتی برای كمك به نابینایان بود.
تحلیل های انجام شده توسط این لنز تماسی، داده های تصویری خام دوربین را پردازش كرده و در نهایت، داده های تصویری پردازش شده ای را در خصوص اینكه شخص نابینا در حال نزدیك شدن به یك تقاطع و یا نزدیك شدن یك خودرو به تقاطع است، عرضه می كرد.
این موسسه اعلام نمود كه هنوز هم در حال كار و تلاش در پروژه هایی است كه به تشخیص آسان تر قند خون كمك كنند.