جهرمی مطرح كرد؛ موضع ایران درقبال بیانیه سایبری پاریس، درحال بررسی پیشنهاد هستیم

روش سئو: وزیر ارتباطات با تاكید بر موضع ایران در استفاده صلح آمیز از فضای سایبری، اظهار داشت: در حال بررسی بیانیه سایبری پاریس برای پیوستن به آن هستیم.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبكه اجتماعی توئیتر درباره دلایل نپیوستن ایران به «بیانیه پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبری» كه از جانب یكی از كاربران مطرح گردیده است، اظهار داشت: همواره موضع جمهوری اسلامی ایران، تاكید بر استفاده صلح آمیز از فضای سایبری و حفظ امنیت جهانی بوده كه در تمامی حضورهای ما در مجامع بین المللی مشهود است.وزیر ارتباطات افزود: همانند سایر كشورها، درحال بررسی این پیشنهاد دركنار دیگر ابتكار عمل های خود هستیم.به گزارش روش سئو به نقل از مهر، اخیرا فراخوانی درباره اعتماد و امنیت در فضای سایبر از جانب رئیس جمهور فرانسه در مجمع صلح پاریس پیشنهاد شد كه با هدف وضع مقرراتی جهانی برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارها و حملات سایبری بوده است.در این بیانیه نام ایران، امریكا، روسیه، چین و كره شمالی در بین امضا كنندگان دیده نمی گردد و ۵۱ كشور همچون ژاپن، قطر، امارات و سایر اعضای اتحادیه اروپا و غولهای فناوری و دانشگاههای مهم دنیا، این بیانیه را امضا كرده اند.به همین دلیل یكی از كاربران شبكه توئیتر با اشاره به اینكه ایران یكی از قربانیان حملات سایبری است از وزیر ارتباطات خواست كه به جمع امضاكنندگان این بیانیه برای افزایش اعتماد و امنیت در فضای سایبری بپیوندد.