همزمان با انتخابات در آمریكا؛ پاك شدن هزاران حساب مشكوك از توئیتر

روش سئو: همزمان با فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای كنگره امریكا، توئیتر هزاران حساب كاربری مشكوك را كه برای بازداشتن كاربران دموكرات از رای دادن فعالیت می كردند، پاك كرد.

به گزارش روش سئو به نقل از ورج، توئیتر می گوید از این حساب ها برای تحت تاثیر قرار دادن رای دهندگان آمریكایی و دستكاری ذهن و تخریب افكار عمومی استفاده می شده است.
توئیتر در نخستین گام ده هزار حساب كاربری را پاك كرده كه رای دهندگان دموكرات را هدف قرار می دادند و در ظاهر وابسته به حزب دموكرات و اعضای برجسته آن به نظر می رسیدند.
پاك كردن این حساب ها در ماه های شهریور و مهر انجام شده است. نخستین بار ستاد انتخاباتی دموكرات ها توئیتر را از وجود چنین حساب های كاربری مشكوكی آگاه كرده است. قبل از این ادعا شده بود تعداد زیادی حساب كاربری وابسته به روس ها در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریكا در سال ۲۰۱۶ به نفع دونالد ترامپ عمل كرده اند.
توئیتر می گوید به تلاش های خود برای شناسایی حساب هایی كه اخبار و اطلاعات دروغ منتشر می كنند ادامه خواهد داد. این شركت تنها در ماه های می و ژوئن ۷۰ میلیون حساب كاربری را به همین علت تعلیق كرده بود.