سریع ترین دوربین دنیا ساخته شد

روش سئو: گروهی از محققان دوربینی ساختند كه می تواند در عرض یك ثانیه، ۱۰ تریلیون فریم را ضبط كند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، تماشای ویدئوهای “حركت آهسته”( Slow-motion) همواره سرگرم كننده بوده است.
این سبك فیلم برداری در هر ثانیه هزاران فریم را به ثبت می رساند.
در این روش فیلمبرداری فیلم با سرعت معمولی فیلمبرداری می گردد و در زمان نمایش سرعت پخش آنرا كم می كنند.
حال محققان “موسسه فناوری كالیفرنیا”( Caltech) و ” INRS” موفق به ساخت سریع ترین دوربین دنیا شدند.
این دوربین می تواند در هر ثانیه ۱۰ تریلیون فریم را ضبط كند و به اندازه ای سریع است كه بتواند واكنشات بین ماده و نور را در محدوده “نانومقیاس” (محدود اندازه بین یك تا صد نانومتر ) به ثبت برساند.
سال قبل این ركورد متعلق به یك تیم سوئدی بود كه دوربینی ساختند كه قادر به ثبت ۵ تریلیون فریم در ثانیه بود.
این در شرایطی است كه این دوربین جدید در محدوده “نانو مقیاس” وضوح زمانی بالاتری هم دارد.
“وضوح زمانی” یا “قدرت تفكیك زمانی” به توانایی یك سیستم برای متمایزسازی جزئیات یك كمیت سنجشی از نظر زمانی در یك سیگنال می گویند.
تیم تحقیقاتی این پروژه معتقدند: دوربین ساخت آن ها می تواند وقایعی خاص در علوم زیستی و فیزیك را به ثبت برساند.
این تیم تحقیقات خود برای ساخت دوربین های سریع تر را ادامه خواهند داد.
نتایج این پژوهش در مجله “Light: Science & Applications” منتشر شد.