حمایت صندوق نوآوری از شركت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات

روش سئو: صندوق نوآوری و شكوفایی از شركت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات حمایت می كند.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، با هدف هم افزایی و خدمت رسانی بهینه به شركت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و با منظور استفاده از ظرفیت های طرفین برای عرضه خدمات به شركت های استارت آپ نشست مشتركی میان صندوق نوآوری و شكوفایی و سازمان نظام صنفی كامپیوتری كشور برگزار گردید.
این نشست با حضور جمعی از مدیران و دكتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شكوفایی و اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی كامپیوتری در مجتمع شكوفایی شركت های دانش بنیان بود.
در این نشست كلیت نظام صنفی كامپیوتری و خدمات گسترده صندوق نوآوری و شكوفایی همچون تسهیلات، سرمایه گذاری، توانمندسازی، اعطای تسهیلات بانكی، لیزینگ و ضمانتنامه ارائه شد و سپس در ارتباط با عرضه خدمات بهتر و هدفمندتر، كمك به ساماندهی بازار و تولید بستری برای تعامل شركت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات گفتگوها انجام شد.
در ادامه مقرر شد با همكاری سازمان نظام صنفی كامپیوتری و اعضای آن زمینه تشكیل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر حوزه فاوا در تهران و استان ها فراهم گردد تا امكان پشتیبانی از شركت های استارت آپی این حوزه هم فراهم گردد.
میزان مصوبات صندوق برای تعداد ۳۵۴ شركت دانش بنیانِ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای كامپیوتری مبلغ ۱۳۴ میلیارد تومان بوده است.