در كارگروه ICT مجلس؛ وضعیت قانونی اجرای نماد الكترونیكی بررسی می گردد

روش سئو: وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الكترونیكی كسب وكارهای مجازی در كارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می گردد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، كارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات كمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، مبحث «بررسی وضعیت قانونی و اجرای نماد اعتماد الكترونیكی» را روز یكشنبه هشتم مهرماه در دستور كار قرار می دهد. نماد اعتماد الكترونیكی نشانه ای است كه بعنوان تاییدیه به فروشگاه های اینترنتی و كسب وكارهای مجازی داده می شود. این نشان با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت كسب وكارهای اینترنتی و موبایلی توسط مركز توسعه تجارت الكترونیكی صادر و به این كسب و كارها اعطا می گردد.