وزارت ارتباطات اعلام كرد: رونمایی از سامانه آنلاین اندازه گیری تشعشعات رادیویی در ۲ شهر

روش سئو: وزارت ارتباطات اعلام نمود: سامانه آنلاین اندازه گیری تشعشعات رادیویی تا ساعاتی دیگر در تهران و شیراز رونمایی می گردد.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات رادیویی با راه اندازی دو وب سایت به صورت آنلاین اثر تجمعی تشعشعات امواج رادیویی را در شهرهای تهران و شیراز اندازه گیری می كند. این سازمان از امروز (یكشنبه) خروجی اندازه گیری برخط اثر تجمعی تشعشعات امواج رادیویی را در شهرهای تهران و شیراز در دسترس مردم قرار می دهد. بر مبنای قانون حفاظت در برابر تشعشعات برعهده سازمان انرژی اتمی و وظیفه اندازه گیری سطح تجمعی تشعشعات رادیویی به عهده سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بر همین مبنا و طبق وعده قبلی وزیر ارتباطات، تا ساعاتی دیگر از وب سایت های اندازه گیری تشعشعات مذكور در تهران و شیراز رونمایی می گردد. وزارت ارتباطات از اظهارنظرات و تحلیل های كارشناسی متخصصان درباره مبحث تشعشعات رادیویی استقبال می كند و در صورتیكه اعضای شوراهای اسلامی شهرها یا شهرداران كلان شهرها درخواست مشابهی داشته باشند، بررسی و اقدام می گردد.