ایرانسل گواهینامه بسته استانداردهای مشتری مداری دریافت كرد

روش سئو: ایرانسل گواهینامه های بین المللی مشتری مداری مطابق با استانداردهای ISO را در دو زمینه مدیریت شكایات مشتریان و سنجش و پایش میزان رضایتمندی مشتری از خدمات بعد از فروش، دریافت كرد.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر و به نقل از روابط عمومی ایرانسل، بعد از انجام ممیزی، ثبت و صدور سیستم مدیریت رضایت مندی مشتریان، ایرانسل موفق به دریافت گواهی نامه های بین المللی استانداردهای ISO۱۰۰۰۲: ۲۰۱۴ و ISO۱۰۰۰۴: ۲۰۱۲ (بسته استانداردهای مشتری مداری) شد.
ایرانسل، بعنوان اپراتور پیشرو در كسب رضایت مشتری همواره تلاش كرده با دیدی گسترده و با نگاهی آینده نگر با تعهد بر بازاریابی رابطه ای، وفاداری خود به مشتری و اصل مشتری مداری را برپایه اصول نوآوری سرلوحه خود قرار دهد.
بزرگترین اپراتور دیتای ایران، ایرانسل، پس از ممیزی های انجام شده در یك دوره ۹ ماهه و بازنگری ۱۱۶ فرآیند در رابطه با پیگیری، رفع و حل مشكلات مشتریان، با پیروی از شعار «با هر كلیك در كنار شماییم» استاندارد ۱۰۰۰۲: ۲۰۱۴ در زمینه «مدیریت شكایات مشتریان» و استاندارد ۱۰۰۰۴: ۲۰۱۲ در حوزه «سنجش و پایش میزان رضایتمندی مشتری از خدمات بعد از فروش» را از شركت TÜV InterCert GmbH دریافت كرده است.
پروژه خدمات بعد از فروش، برپایه چارچوب ذهنی اهمیت به مشتری و با عنایت به اهمیت پایش مستمر استانداردهای دریافت شده و تعهد بررضایت مندی مشتركان شروع شد و ایرانسل توانست بعد از طی بیش از ۲۰۰۰ نفر/ساعت كار گروهی، موفق به دریافت گواهی نامه های «بسته استانداردهای مشتری مداری» شود.
شركت بین المللی TÜV موارد مدنظر در رعایت مفاد گواهینامه های عرضه شده را به صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می دهد.
ایرانسل همینطور بعنوان اپراتور پیشرو در كسب رضایت مشتری، اردیبهشت ماه ۹۷ گواهی نامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در حوزه مدیریت حساب مشتركان، شارژینگ و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را توسط شركت پایانه داده های نوین، دریافت كرده است. همینطور در اسفند ماه ۹۶ هم ایرانسل برای پنجمین سال متوالی موفق به دریافت تندیس و گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان شده بود.
این تندیس كه برای دریافت آن بیش از ۸۰۰ شركت مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، بر مبنای مفاد آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان و بعد از بررسی و ارزیابی عملكرد ایرانسل، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و رئیس انجمن ملی پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان به ایرانسل اعطا شده بود.