گوگل اشتباهات كاربران را اصلاح می كند

روش سئو: گوگل مشغول آزمایش فناوری است كه با كمك الگوریتم های ماشین یادگیری غلط های كاربران در گوگل داك را ردیابی و اصلاح می كند.

به گزارش روش سئو به نقل از ایونینگ استاندارد، گوگل تلاش دارد اشكالات كاربران در هجی كردن كلمات در Google Docs را با یك الگوریتم ماشین یادگیری جدید اصلاح كند.
این هوش مصنوعی می تواند اشتباهات را شناسایی كند و جایگزین های اصلاح شده ای را هنگام تایپ كردن كاربر پیشنهاد می دهد. این مشابه قابلیت autocorrect است كه در آیفون و دستگاه های دیگر اپل وجود دارد.
به هرحال این خصوصیت طوری طراحی شده تا شبیه یك ابزار ترجمه كار می كند. دیوید تاكر نائب رییس گوگل در بخش مدیریت محصولات در این باره می گوید: در ترجمه، به صورت مثال كاربر زبان فرانسه را به انگلیسی ترجمه می كند. شیوه اصلاح گرامر ما هم مشابه است. ما لغات اشتباه زبان انگلیسی را ردیابی كرده و با استفاده از فناوری اصلاح یا به شیوه درست ترجمه می نماییم.
در حال حاضر فناوری هنوز در مرحله بتا است. اما تا زمان عرضه كامل این قابلیت كاربران باید خود اشتباهاتشان را اصلاح كنند.