در دانشگاه هاروارد انجام شد شبیه سازی قلب با استفاده از سلول های انسان

روش سئو: پژوهشگران دانشگاه ˮهارواردˮ موفق شدند با استفاده از سلول های قلب انسان، قسمت هایی از قلب را شبیه سازی كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، قلب مهمترین اندام بدن است اما بررسی واكنش آن به بیماری ها و درمان ها، دشواری های بسیاری به دنبال دارد.
پژوهشگران “دانشگاه هاروارد”(Harvard University) آمریكا، مدلی از بطن چپ انسان عرضه داده اند كه به صورت خودكار می تپد و این گونه، گام قابل توجهی به سمت مهندسی قلب در آزمایش درمان های جدید برداشته اند.
در روش های قدیمی، علاوه بر مدل سازی بیماری در حیوانات، داروها و درمان های جدید هم آزمایش می شوند. مشكل اینجاست كه نتایج به دست آمده همیشه به انسان مرتبط نیستند. چاره این مشكل، مدلهای واقعی هستند.
گروه پژوهشی دانشگاه هاروارد، این مدل جدید را با پرورش سلول های قلب انسان در یك چارچوب نانوفیبر مهندسی كردند. آنها ابتدا، فیبرهای تولید شده از تركیب پلی استر قابل تجزیه زیستی و ژلاتین را به شكل مخروط روی یك ابزار جمع آوری كننده قرار دادند. این ابزار با چرخش خود می تواند همه فیبرها را در جهت یكسان قرار دهد.

سپس، پژوهشگران با استفاده از این ساختار پایه، سلول های زنده قلب پرورش یافته را عرضه دادند. این سلول ها، از پرورش سلول های بنیادی القا شده انسان در حیواناتی مانند موش به دست آمدند. این سلول ها طی سه تا پنج روز در لایه نازكی از بافت سرتاسر چارچوب، پرورش یافتند و ضربان طبیعی و پایدار داشتند.
پژوهشگران برای آزمایش چگونگی واكنش این مدل به شبیه سازی، آن را با “ایزوپروترنول”(isoproterenol) تركیب كردند كه نوعی محرك قلبی است. این كار باعث شد كه ضربان قلب مصنوعی، به تندی ضربان قلب طبیعی باشد. سپس، با تولید سوراخ هایی در قلب، شرایط حمله قلبی در آن بوجود آمد.

“لوك مك كوئین” (Luke MacQueen)، نویسنده ارشد این پژوهش اظهار داشت: بررسی این بطن در مدت طولانی، علاوه بر تاثیرگذاری در درمان های دارویی طولانی مدت، نتایج خوبی برای پیشرفت بیماری در بیماران خواهد داشت.
پژوهشگران هاروارد قصد دارند در مرحله بعد بررسی، از سلول های قلب بیماران استفاده كنند. با این كار، می توان مدل دقیق تری از چگونگی پیشرفت بیماری یا كیفیت درمان عرضه داد. به قول پژوهشگران، این مدلها، زمینه ژنتیكی بیمار و جهش هایی كه امكان دارد در نتایج تغییری تولید كنند، عرضه می دهد.
مك كوئین اضافه كرد: هدف دراز مدت این پروژه، جایگزین كردن مدلهای انسانی به خصوص، مدلهای انسانی بیمار با مدلهای حیوانی است. در آینده، می توان سلول های بنیادی بیماران را گردآوری و از آنها برای ساخت مدل هایی كه خصوصیت این اندام را دارند، بهره برد.
این پژوهش، در مجله “Nature Biomedical Engineering” به چاپ رسید.