رئیس سازمان فضایی: ماهواره بومی مخابراتی تا ۱۴۰۴ در مدار زمین قرار می گیرد

روش سئو: رئیس سازمان فضایی ایران از تدوین برنامه برای طراحی و ساخت شبكه ماهواره ای سنجش از دور، مخابراتی و راداری اطلاع داد و اظهار داشت: ماهواره مخابراتی بومی سال ۱۴۰۴ در مدار قرار می گیرد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، مرتضی براری به اتفاق هیاتی شامل معاونین و مدیران سازمان، عضو شورای عالی فضایی، نماینده مركز پژوهش های مجلس و نمایندگانی از بخش خصوصی و اپراتورهای تلفن همراه و شركت های سرمایه گذار از پژوهشكده سامانه های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران و دستاوردهای ماهواره ای این پژوهشكده بازدید نمود. وی در جریان بازدید از پژوهشكده سامانه های ماهواره اظهار داشت: یكی از اولویت های مهم دولت، توسعه زیرساخت های فضایی مبتنی بر سند چشم انداز و نقشه راه حوزه فضایی كشور است؛ طبق سند توسعه فضایی كشور، طراحی و توسعه سه شبكه ماهواره ای در نظر گرفته شده است. شبكه ارتباطات ماهواره ای یكی از این سه شبكه ماهواره ای است كه با تلاشی كه در پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشكده سامانه های ماهواره انجام می شود، امیدواریم تا سال ۱۴۰۴ ماهواره مخابراتی بومی طراحی و در مدار قرار گیرد و به ارائه سرویس و خدمات بپردازد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شبكه ماهواره ای سنجش از دور و شبكه ماهواره ای رادار را از دیگر برنامه های تدوین شده در این سند برشمرد و اضافه كرد: در برنامه ششم توسعه جذب مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های فضایی در نظر گرفته شده است كه سازمان فضایی ایران به دنبال جذب این سرمایه گذاری و استفاده حداكثری از آن است. وی تصریح كرد: در جهت اجرایی شدن این برنامه ها، پروانه اپراتورهای ماهواره ای از جانب سازمان فضایی ایران تدوین و عرضه شده است كه در جلسه آتی كمیسیون تنظیم مقررات، تصویب این پروانه در دستور كار قرار خواهد گرفت كه نقطه عطفی برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این حوزه خواهد بود. رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینكه از سطح طراحی و ساخت ماهواره های تحقیقاتی به طراحی و ساخت ماهواره های عملیاتی و كاربردی رسیده ایم، اضافه كرد: تلاش خواهد شد تا برای توسعه زیرساخت های فضایی، كنسرسیوم هایی از بخش خصوصی كه مصرف كنندگان واقعی این حوزه هستند تشكیل گردد. وی تصریح كرد: امروزه حوزه فضایی كاملا اقتصادی شده و به بستر تولید و اشتغال تبدیل گشته است. هم اكنون در دنیا ۷۵ درصد گردش اقتصاد فناوری فضایی در بخش خصوصی شكل گرفته و سهم دولت ها تنها ۲۵ درصد است. براری اظهار داشت: این صنعت در كشور ایران هم در حال گذر از یك صنعت كاملا دولتی به سمت خصوصی است و با عنایت به اینكه توسعه زیرساخت های فضایی یك توسعه گران قیمت است و نیاز به سرمایه گذاری كلان دارد، سازمان فضایی ایران علاوه بر استفاده كامل از تمام ظرفیت های بخش دولتی، تلاش خواهد نمود بستر را برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی طبق قانون برنامه ششم توسعه فراهم آورد.