خلق هوش مصنوعی در لوله آزمایش با استفاده از رشته های دی ان ای

روش سئو: محققان آمریكایی با استفاده از رشته های DNA یك ˮشبكه عصبی مصنوعی در آزمایشگاه تولید كردند كه كارایی مغز را شبیه سازی می كند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان “مؤسسه فناوری كالیفرنیا”(CalTech) در یك لوله آزمایش، از یك رشته “DNA”، “هوش مصنوعی”ساختند كه می تواند با تشخیص صحیح اعداد دست نویس، یك مشكل قدیمی “یادگیری ماشین” را حل كند.
“یادگیری ماشین” بعنوان یكی از شاخه های وسیع و پركاربرد” هوش مصنوعی”، به تنظیم و اكتشاف شیوه ها و الگوریتم هایی می پردازد كه بر مبنای آنها كامپیوتر ها و سامانه ها توانایی تعلم و یادگیری پیدا می كنند.
دانشمندان مدعی شدند كه این اقدام آنها گامی مهم در نشان دادن توانایی این لوله آزمایش در به كارگیری هوش مصنوعی در جریان های ارگانیك ساخت انسان است.
این دانشمندان معتقدند این تحقیق روزی می تواند به ساخت ربات هایی منجر شود كه از مواد ارگانیك ساخته می شوند.
محققان امیدوارند این دستگاه بزودی بتواند ساخت حافظه خویش را از نمونه هایی كه به لوله آزمایش افزوده شده است، شروع كند.
هدف نهایی آنها این است كه بتوانند با ساخت”شبكه عصبی مصنوعی” از یك رشته “DNA” رفتارهای هوش مصنوعی از قبیل توانایی محاسبه، انتخاب و موارد دیگر را برنامه سازی كنند.
این محققان آمریكایی وظیفه “تشخیص دستخط” را برای دستگاه انتخاب كردند كه یك چالش قدیمی برای شبكه عصبی مصنوعی الكترونیكی است.
این وظیفه یكی از روش های ایده آل برای نشان دادن قابلیت های شبكه عصبی مصنوعی مبتنی بر “DNA” است.
دستخط انسان ها دامنه گسترده ای دارد. ازاین رو زمانیكه یك فرد توالی اعدادی را كه با خطی بد نوشته شده است بررسی می كند، مغز وی وظایف محاسباتی پیچیده ای را برای شناسایی آن ها انجام می دهد.
به علت اینكه تشخیص دست خط دیگران برای انسان امری دشوار است، تشخیص اعداد دست نویس آزمونی رایج برای برنامه نویسی شبكه عصبی هوش مصنوعی است.
این شبكه ها باید آموزش داده شوند كه چگونه اعداد را شناسایی كنند و دست خط های مختلف را تشخیص دهند.
سپس تعداد نامعلومی از اعداد در حافظه این شبكه با یكدیگر مقایسه می شوند و در نهایت عدد تشخیص داده می شود.
این تیم تحقیقاتی نشان دادند كه یك شبكه مصنوعی هوش مصنوعی كه از “DNA” طراحی شده است، می تواند واكنش های شیمیایی را انجام دهد تا نشان دهد كه دست خط مولكولی را به درستی تشخیص داده است.
لولو قیان رهبر این مطالعات اظهار داشت: گرچه كه دانشمندان فعلا هنوز طریقه تولید هوش مصنوعی در ماشین مولكولی را كشف كرده اند، اما پتانسیل این اكتشاف هنوز غیر قابل انكار است.
“ماشین مصنوعی مولكولی” می تواند همه چیز را از مولكول بسازد و در چند صد سال آتی می تواند واكنش های بیشتری را در محیط زیست انجام دهد.
دست خط های مولكولی شكل هندسی اعداد را به خود نمی گیرد به جای آن هر عدد مولكولی از ۲۰ رشته منحصر به فرد ” DNA” تشكیل شده است كه از ۱۰۰ مولكول تشكیل شده است.
این رشته های “DNA” در لوله آزمایش با یكدیگر مخلوط می شوند.
با دادن مثال هایی از دست خط های مولكولی، این شبكه عصبی “DNA” می تواند این دست خط ها را به ۹ دسته تقسیم بندی كند كه هر كدام از آن ها یكی از ۹ احتمال ممكن برای اعداد دست نوشته از ۱ تا ۹ نشان می دهند.
این تیم تحقیقاتی در ابتدا یك شبكه عصبی “DNA” برای تشخیص بین ۶ و ۷ ساختند.
سپس ۳۶ عدد دست نوشته را امتحان كردند كه این “لوله آزمایش شبكه عصبی” توانست تمام این اعداد را به درستی تشخیص دهد.
این سیستم می تواند بیش از ۱۲ هزار دست نوشت مختلف از اعداد ۶ و ۷ را به درستی تشخیص دهد.
نتایج این پژوهش در مجله “Nature” منتشر گردید.