دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی منصوب گردید

روش سئو: دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی، با حكم رئیس سازمان فضایی ایران منصوب گردید.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، مرتضیی براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران در حكمی حجت تارزاده را به سمت دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی سال ۹۷ منصوب نمود. در این حكم انتصاب آمده است: با توجه به اهمیت برگزاری هر چه باشكوه تر مراسم روز فناوری فضایی در جهت اهداف و برنامه های سازمان فضایی ایران و نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمندتان، به باعث این حكم جنابعالی را به سمت دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی سال ۹۷ منصوب می كنم تا با بهره گیری از توان تمام متخصصان، كارشناسان و كاركنان سازمان فضایی ایران و هم چنین استفاده از تمام ظرفیت های حوزه فضایی كشور اعم از بخش خصوصی و دولتی، ستاد سیاستگذاری و راهبردی تشكیل و برنامه های آن تدوین و به نحو احسن اجرا شود. تارزاده هم در گفتگویی اظهار داشت: بعد از پرتاب ماهواره امید در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۷، سازمان فضایی ایران به پاس قدردانی از زحمات اندیشمندان و فعالان عرصه فضایی كشور، هر ساله مراسمی با عنوان بزرگداشت روز فناوری فضایی با حضور مقامات عالی كشور، متخصصان، مدیران و كارشناسان حوزه فضایی كشور برگزار می نماید. وی اضافه كرد: تلاش خواهیم كرد امسال هم با مشاركت و همكاری همه بخش ها و فعالان حوزه فضایی كشور مراسم شایسته ای برگزار گردد كه هم اكنون دبیرخانه این ستاد در روابط عمومی سازمان فضایی تشكیل شده و نخستین جلسه هماهنگی درون سازمانی هم برگزار گردید. دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی اظهار داشت: به منظور تعامل، همكاری و جلب مشاركت تمامی فعالین حوزه فضایی در جهت برگزاری مراسمی باشكوه و شایسته، در هفته های آتی جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان سایر سازمان ها و فعالان این حوزه برگزار می شود.