با توافق سه جانبه؛ سامانه ثبت درخواست های ارزی برای نرم افزار تولید می گردد

روش سئو: با توافق ۳ جانبه میان وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی كامپیوتری، سامانه ثبت و تایید درخواست های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری تا ۱۰ روز دیگر تولید می گردد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، طبق توافق میان معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی كامپیوتری كشور، سامانه ثبت و تایید درخواست های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با هدف تسهیل و تسریع و شفاف سازی، كنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی ظرف مدت ۱۰ روز آینده راه اندازی می گردد. رسول سرائیان، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست بررسی راه اندازی ثبت در خواست های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با اشاره به واگذاری راه اندازی سامانه فرآیند ثبت و تایید درخواست های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری به سازمان نظام صنفی كامپیوتری اظهار داشت: این سامانه می تواند مشكلات متقاضیان ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری را مرتفع كند. وی اضافه كرد: این اقدام با هدف واگذاری امور مربوط به بخش خصوصی و فعالان این حوزه صورت گرفته است. سامانه ثبت در خواست های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری برای تسهیل و تسریع و شفاف سازی، كنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی راه اندازی می گردد و از این پس، همه متقاضیان درخواست های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری شامل شركت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات همچون شركت های نوپا (start up) و اپراتورها می توانند با استفاده از این سامانه درخواست های خویش را ارائه نمایند. این سامانه و فرآیند اجرایی آن به گونه ای طراحی شده است كه بعد از تخصیص ارز، فرآیند مصرف و كاربرد آن هم به صورت شفاف قابل رصد و پایش است. گروه های مختلف كارشناسی، فرآیند ثبت و تایید درخواست ها را برپایه مبلغ درخواستی بررسی و نتیجه آن را به بانك مركزی و وزارت ارتباطات اعلام می كنند.