۲۷۲۲۷ اپلیكیشن اندروید اطلاعات كاربران را فاش می كنند

روش سئو: تحقیقی جدید نشان داده است ۲۷۲۲۷ اپلیكیشن اندروید و ۱۲۷۵ اپلیكیشن آی او اس اطلاعات كاربران خویش را بدون اقدامات امنیتی ذخیره كرده اند.

به گزارش روش سئو به نقل از ماشابل تك، میلیون ها پسورد، موقعیت مكانیGPS و سوابق مالی كاربران اینترنتی بدون هیچ اقدامات امنیتی در دسترس عموم قرار دارند.
محققان شركت امنیت موبایل Appthority با استفاده از مخازن اطلاعاتیFirebase، شیوه های ذخیره سازی اطلاعات كاربران اپلیكیشن های اندرویدو iOS را بررسی كردند.
Firebase یك خدمت ابرمحبوب است كه از اپلیكیشن های وب و موبایل پشتیبانی می كند.
به هرحال شركت Appthority بیش از ۲.۷ میلیون اپلیكیشن موبایل اندروید و iOS را بررسی كرد. محققان آن متوجه شدند ۲۷۲۲۷ اپلیكیشن اندروید و ۱۲۷۵ اپلیكیشنiOS اطلاعات خویش را در سیستم های پشتیبانی شده Firebase ذخیره می كنند. از این تعداد ۳۰۴۶ اپلیكیشن اطلاعات خویش را در ۲۲۷۱ مخازن اطلاعاتی ایمن نشده حفظ می كنند كه هر كسی می تواند به آنها دسترسی داشته باشد.
از میان این تعداد اپلیكیشن ۲۴۴۶ اپلیكیشن اندروید و ۶۰۰ اپلیكیشنiOS اطلاعات خویش را در مخازن اطلاعاتی غیر ایمن نگهداری می كنند.
طبق گزارش در این اپلیكیشن ها اطلاعاتی وجود دارند كه شامل ۲.۶ میلیون آی دی و پسورد كاربران، ۲۵ میلیون موقعیت مكانی ثبت شده، ۵۰ هزار سابقه تراكنش های مالی در اپلیكیشن و بیش از ۴.۵ میلیون رمز كاربران در پلتفورم های رسانه های اجتماعی بدون هیچ اقدام امنیتی ذخیره شده است.
اطلاعات افشا شده دیگر شامل ۴ میلیون PHI(محافظت از اطلاعات بهداشتی) است كه حاوی چت های خصوصی و سوابق نسخه های افراد است.
در كل بیش از ۱۰۰ میلیون سوابق شخصی یا ۱۱۳ گیگابیت اطلاعات در دسترس همگان است.
اپلیكیشن های اندروید با چنین مشكلی بیش از ۶۲۰ میلیون بار از گوگل پلی استور دانلود شده اند.