توسط وزارت ارتباطات؛ فهرست واردكنندگان گوشی با ارز دولتی اعلام گردید

روش سئو: وزارت ارتباطات فهرست واردكنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان لیستی از ۴۰ شركت واردكننده گوشی همراه، توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شركت وارد كننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است كه ۳۰ شركت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه كرده اند. رقم كل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شركت مذكور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می گردد كه تا كنون محموله هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شركت وارد كننده از گمرك ترخیص شده است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در كرمان اظهار داشته بود: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در كشور نشان داده است كه برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد كرده اند اما بر مبنای بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می كنند.