این مرورگر برای تماشای تبلیغ به كاربران جایزه می دهد

روش سئو: مرورگری كه آگهی های بازرگانی دروب سایت ها را می بندد، اكنون آماده آزمایش پلتفورمی است كه به ازای تماشای تبلیغات از پیش تعیین شده، جوایزی به شكل ارز دیجیتال به كاربر می دهد.

به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، مرورگر Braveكه آگهی های بازرگانی در وب سایت ها را می بندد، اكنون برای آزمایش پلتفورمBAT آماده شده است. این پلتفورم طوری طراحی شده كه به كاربران برای تماشای تبلیغات جایزه می دهد.
برندون ایچ مدیر ارشد سابق فایر فاكس این مرورگر را تاسیس و سال قبل اولین مرحله مدل آن را رونمایی نمود. اكنون نسخه جدید مرورگر حدود ۲۵۰ بسته تبلیغاتی را برای مشتریانی نمایش می دهد كه برای دسترسی اولیه تقاضا عرضه كرده بودند.
تمایز كلیدی بین تبلیغات گزینشی این مرورگر وآگهی های معمول در فضای وب، آن است كه Brave این تبلیغات را برپایه عادات مشاهده كاربر نمایش می دهد، اما هیچ اطلاعاتی خارج از مرورگر را به اشتراك نمی گذارد.
تبلیغات فوری معمول توسط شركت هایی تولید می گردد كه فعالیت كاربررا در سایت های مختلف رصد می كنند و پروفایلی برپایه علایق او می سازند.
به تدریج كاربرانی كه «مدل تبلیغاتی دیجیتال محتوا محور» Braveرا تماشا می كنند، به ازای هر بار تماشا یا بعد از تعامل با یكی از آگهی های از پیش تعیین شده، جوایزی به شكل ارز دیجیتال این شركت را دریافت می كنند.
هنوز مشخص نمی باشد میزان جوایز چقدر است اما یك پست از وبلاگ این شركت ادعا می كند كاربران ۷۰ درصد درآمد خالص تبلیغات را دریافت می كنند.