تاثیر مخرب استرس دوران كودكی روی مغز در نوجوانی

روش سئو: مطالعات جدید محققان نشان داده است داشتن استرس در اوایل دوران كودكی منجر به بلوغ سریع تر مناطق خاص مغز در نوجوانی می گردد.

به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از مدیكال اكسپرس، این مطالعه توسط محققان “دانشگاه رادبود”(Radboud University) انجام شده است. در این مطالعه ۳۷ فرد به مدت حدودا ۲۰ سال تحت نظارت قرار گرفته اند.

طی این ۲۰ سال محققان میزان بازی این افراد و میزان تعامل آنها با والدین، دوستان و هم كلاسی هایشان را مورد بررسی قرار داده اند.

این كودكان تحت اسكن ام.آر.آی قرار گرفتند و اطلاعات این اسكن محققان دانشگاه رادبود را قادر ساخت تا دریابند چگونه استرس در مراحل مختلف زندگی بر رشد مغز این كودكان تاثیر می گذارد.

محققان تاثیر استرس بر بلوغ مغزی را مورد بررسی قرار دادند. در طول نوجوانی، مغز ما یك فرآیند طبیعی را تجربه می كند كه در آن ارتباطات پیش تر تولید شده بین سلول های مغزی پاك می گردد و امكان تولید شبكه های مفید و كارآمدتر را فراهم می آورد.

محققان دو نوع از عوامل استرس زا – منفی و تأثیرات مخرب آنها بر روی دو مرحله از زندگی را بررسی كردند: دوران كودكی (۰-۵ سال) و نوجوانی (۱۴-۱۷ سال). آنها این سطوح استرس را به بلوغ “قشر پیش پیشانی”(prefrontal cortex)، “آمیگدال”(amygdala) و “هیپوكامپ”(hippocampus) مرتبط دانستند. این مناطق مغز نقش مهمی در عملكرد اجتماعی و عاطفی ایفا می كنند و نسبت به استرس حساس هستند.

استرس ناشی از تجربیات منفی در دوران كودكی، مانند بیماری یا طلاق، به بلوغ سریع قشر پیش پیشانی و آمیگدال در نوجوانی مرتبط می باشد.

با این حال، استرس ناشی از یك محیط اجتماعی منفی در دوران نوجوانی، مانند عزت نفس پایین در مدرسه، به بلوغ آرام ناحیه هیپوكامپ مغز و قسمت دیگری از قشر پیش پیشانی منجر می گردد.

“آنا تایبروسكا” یكی از محققان این مطالعه اظهار داشت: این واقعیت كه استرس در دوران كودكی سبب افزایش سرعت بلوغ در دوران نوجوانی می شود، با نظریه های زیست شناسی تكاملی سازگار است.

با این حال، این كار مانع از سازگاری مغز به محیط فعلی می گردد. به عبارت دیگر، مغز خیلی زود بالغ می گردد.

این مطالعه در مجله “Scientific Reports ” منتشر گردید.