دبیر ستاد ICT معاونت علمی خبر داد؛ شركتهای خلاق مشمول قانون دانش بنیان می شوند

روش سئو: دبیر ستاد توسعه فضای مجازی معاونت علمی از برنامه ریزی برای شناسایی شركتهای خلاق كه ماهیت دانش بنیان ندارند اطلاع داد و اظهار داشت: این شركتها مشمول قانون پشتیبانی از شركتهای دانش بنیان می شوند.
مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه طرح «شناسایی شركتهای خلاق» در مرحله عملیاتی شدن در معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است و بزودی در ستاد توسعه ICT و فضای مجازی، رونمایی می شود، اظهار داشت: شناسایی شركتهای خلاق به این مفهوم است كه شركتهایی كه شرایط دانش بنیان شدن را به ذات ندارند و ماهیت آنها آن سطح تكنولوژی كه قانون دانش بنیان دیده را فراهم نكند، شناسایی شوند. وی با اشاره به اینكه این شركتها، شركتهای نوآور و خلاقی هستند كه به فضای اقتصاد دانش بنیان كشور كمك می كنند ادامه داد: ازاین رو مطابق با برنامه مدنظر، این شركتها را شناسایی و حمایت می كنیم؛ این حمایت نزدیك و همتراز با قانون پشتیبانی از شركتهای دانش بنیان خواهد بود. دبیر ستاد توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینكه شناسایی شركتهای خلاق در ۳ مبحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، گیاهان دارویی و فناوریهای نرم در دستور كار قرار دارد، اضافه كرد: بخش اصلی این پروژه مربوط به شركتهای فناوری اطلاعات است كه قابلیتهای دانش بنیان شدن ندارند اما خلاقیت و نوآوری دارند. وی اظهار داشت: شركتهای خلاق چیزی متفاوت از مفاهیم دانش بنیان را دارند كه در قانون دانش بنیان و آیین نامه ها و ارزیابی ها آمده است. برای مثال شركتی در حوزه صنایع دستی نوآور است اما استانداردهای دانش بنیان را ندارد چون كه ماهیت كار این شركت، فنی نیست. بنابراین این شركت نوآور در صنایع دستی، در دسته شركتهای خلاق قرار می گیرد. فقیهی با تاكید براینكه تعریف شركتهای خلاق متفاوت از استارتاپ است ادامه داد: مقرر است اكوسیستمی فراهم گردد تا شركتهایی كه قابلیت دانش بنیان شدن را ندارند، بتوانند از حمایتهای همتراز با شركتهای دانش بنیان بهره مند شوند. دبیر ستاد توسعه ICT فضای مجازی معاونت علمی خاطرنشان كرد: در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مكانیزم های تشخیص و ارزیابی شركتهای خلاق در ستاد توسعه ICT معاونت علمی در حال انجام می باشد و به محض آنكه شركتی بعنوان شركت خلاق شناسایی شود می تواند از مزایای معافیت مالیاتی و تسهیلات دیگر استفاده كنند. وی تصریح كرد: پیش بینی می نماییم با عنایت به شرایط موجود، بیش از چند هزار شركت پتانسیل حضور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان شركت خلاق را داشته باشند. چون كه از مجموع شركتهای دانش بنیان در كشور، بیش از ۴۰ درصد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول هستند و براین اساس پیش بینی می گردد كه در حوزه شركتهای خلاق هم بیش از ۵۰ درصد شركتهایی كه وارد می شوند، جنسشان ICT است و این می تواند حجم بالای چند هزار شركت باشد. فقیهی با اشاره به اینكه در حال تدوین استانداردها با رعایت حداقل ها هستیم، اظهار داشت: بزودی و حداكثر تا یك ماه آینده شرایط شناسایی شركتهای خلاق با استفاده از فراخوان اعلام می گردد و استارتاپهایی كه نمی توانند دانش بنیان باشند می توانند با استفاده از عرضه درخواست در این زمینه اقدام نمایند.