گزارش آماری مهر؛ رژیم صهیونیستی بهشت جرایم سایبری، ۳۰ میلیون باج گیری در ۱۰ ماه

روش سئو: مقامات دولتی رژیم صهیونیستی از اینكه پلیس این رژیم قادر به برخورد مناسب با عوامل ارتكاب جرایم سایبری در خاك سرزمین های اشغالی نیست، به تنگ آمده اند.
به گزارش روش سئو به نقل از جروزالم پست، انتقاد از پلیس اسرائیل به همین علت بارها به رسانه های صهیونیستی كشیده شده و بر مبنای گزارشی كه در همین زمینه در می سال ۲۰۱۷ به رسانه ها درز كرد، پلیس رژیم صهیونیستی قادر به برخورد با جرائم سایبری پیچیده نیست و در این زمینه با نقاط ضعف و مشكلات اساسی مواجه می باشد. در این گزارش كه عملكرد پلیس اسرائیل توسط دولت از مارس تا آگوست سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفته، از واحدهای رسیدگی كننده به جرائم سایبری در پلیس رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد شده است. ضعف پلیس رژیم صهیونیستی در برخورد با جرایم سایبری بر مبنای گزارش یادشده كمبود نیروی انسانی، كمبود بودجه و امكانات و تمركززدایی نامناسب كه به سردرگمی و برخی مشكلات مدیریتی منجر شده همچون عوامل اساسی ضعف پلیس رژیم صهیونیستی در زمینه برخورد با جرائم سایبری بوده است. در قسمتی از این گزارش كه به بررسی وضعیت نیروی انسانی پلیس اسرائیل در زمینه برخورد با جرائم سایبری اختصاص دارد، آمده است: در زمان انجام این بررسی، واحد جرائم سایبری ملی اسرائیل تنها دارای یك سوم نیروی انسانی مورد نیاز برای رسیدگی به این مساله بوده است. در ادامه این گزارش تصریح شده: بعد از آخر این بررسی مشخص شد كه پلیس اسرائیل از آمادگی كافی برای مقابله با تخلفات سایبری مبتنی بر پیچیدگی های بالا در حوزه فناوری برخوردار نیست. همینطور واحدهای جرائم سایبری بودجه كافی دریافت نمی كنند و از تجهیزات مناسب برخوردار نیستند. نتیجه این امر تولید وضعیتی است كه سبب می گردد كارآگاهان پلیس مجبور به پرداخت صدها شیكل پول از جیب خود برای خرید تجهیزات ضروری باشند. بر مبنای این گزارش میزان وقوع جرائم سایبری بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در اسرائیل دو برابر شده است. اما بودجه اختصاص یافته به برخورد با این جرائم در سال ۲۰۱۶ به یك سوم كاهش یافته است. از ۳.۳ میلیون شیكلی كه به واحدهای جرائم سایبری اختصاص یافته، ۶۰۰ هزار شیكل صرف پرداخت حقوق، هزینه مسافرت و اجرای تعهدات قبلی پلیس شده و تنها ۲.۷ میلیون شیكل صرف مقابله با جرائم مذكور شده كه پاسخگوی نیازهای ضروری هم نبوده است. مشكل دیگر شكاف پرداخت میان كارآگاهان پلیس فعال در بخش جرائم سایبری و همتایان آنها در بخش خصوصی است كه سبب می گردد پلیس رژیم صهیونیستی مجبور به پرداخت هزاران شیكل در ماه به افرادی از بخش خصوصی برای رفع نیازهای خود شود و همین امر افراد متخصص در حوزه جرائم سایبری را ترغیب به پیوستن به بخش خصوصی و نه پلیس می كند. باوجود برنامه ریزی وزارت دارایی رژیم صهیونیستی به منظور افزایش دستمزدهای متخصصان امنیت سایبری پلیس در سال ۲۰۱۵، تا سال ۲۰۱۷ توافقی در این زمینه حاصل نشد. بر مبنای اطلاعات اداره آمار اسرائیل در سال ۲۰۱۵ بیش از ۲۳۰ هزار صهیونیست قربانی جرائم سایبری شدند كه تنها ۵۰۸۹ نفر از این افراد مبحث را به پلیس گزارش دادند. بررسی ها حاكیست آمار واقعی در این زمینه بسیار بالاتر از این رقم است. در سال های اخیر هم میزان وقوع جرائم سایبری در سرزمین های اشغالی پیوسته در حال افزایش بوده، اما مقامات مربوطه از عرضه آمار دقیق در این زمینه خودداری كرده اند. یكی دیگر از مشكلات موجود در این زمینه فعالیت مستقل واحد ملی سایبر و واحدهای منطقه ای مقابله با جرائم سایبری پلیس است. این دو واحد ارتباط سازمانی مناسبی با یكدیگر ندارند و از پیشرفت های یكدیگر در حوزه فناوری و دستاوردها هم آگاه نمی شوند و بنابراین نمی توانند به درستی با جرائم سایبری مقابله كنند. مجموعه این مسائل به خسارات گسترده و از دست رفتن شواهد مربوط به جنایات سایبری منجر می گردد و در بعضی موارد تحقیقات موازی در مورد یك مبحث بدون هماهنگی های ضروری سبب می گردد نتیجه مطلوب حاصل نشود. نبود نیروی متخصص در دیگر واحدهای پلیس رژیم صهیونیستی همینطور سبب می گردد تا این نیروها مجبور شوند وقت زیادی را به عرضه كمك های فنی به دیگر افسران و كاركنان پلیس اختصاص دهند و نتوانند زمان كافی به رسیدگی به جرائم سایبری پیچیده اختصاص دهند. ۳۰ میلیون باج گیری در ۱۰ ماه بر مبنای گزارش دیگری كه در سال ۲۰۱۴ توسط وزارت امنیت عمومی رژیم صهیونیستی انتشار یافته تنها در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۱۴ حدود ۳۰ میلیون باج گیری سایبری در خاك سرزمین های اشغالی رخ داده كه به قربانی شدن حدود ۳۸۷ هزار اسرائیلی بالای ۲۰ سال منجر گردیده است. به بیان دیگر در هر دقیقه ۶۳ مورد باج گیری سایبری در خاك رژیم صهیونیستی رخ می دهد. این آمار در سال های بعد هم بهبود نیافته و بررسی های موسسه تحقیقاتی سرید در سال ۲۰۱۷ نشان داده است در حالیكه در سال ۲۰۱۰ تنها ۱۸ درصد از جمعیت ساكن در سرزمین های اشغالی قربانی باج گیری سایبری و دیگر جرائم مرتبط بوده اند، این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۲۵ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۳۰ درصد كل جمعیت اسرائیل افزایش یافته است. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بیش از ۳۵ درصد از كودكان و نوجوانان اسرائیلی و ۳۲ درصد از بزرگسالان اسرائیلی درگیر باج گیری سایبری بوده اند. ۶۲ درصد نوجوانان ساكن در اسرائیل محتوای مستهجن در اینترنت دیده اند تحقیقات این موسسه همینطور حاكیست ۶۲ درصد از نوجوانان ساكن در اسرائیل در سال ۲۰۱۷ محتوای مستهجن در اینترنت مشاهده كرده اند و ۴۲ درصد از نوجوانان این كشور پیش از سن ۱۲ سالگی چنین محتوایی را در فضای مجازی دیده اند. ۱۷ درصد از نوجوانان و كودكان صهیونیست با هدف صدمه زدن به دیگران دست به باج گیری سایبری و تولید مزاحمت برای دیگران كرده اند. اما به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این رقم باشد.