استفاده از پهباد برای تحویل غذا، این دفعه در چین

روش سئو: پلت فرم ˮ Ele.me ˮ شركت چینی خدمات الكترونیك ˮعلی باباˮ( Alibaba) كه سرویس خدمات آنلاین تحویل غذا است، از پهبادها برای تحویل غذا در پارك صنعتی ˮجین شانˮ شانگ های استفاده می نماید.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، پلت فرم ” Ele.me ” شركت چینی خدمات الكترونیك “علی بابا”( Alibaba) كه سرویس خدمات آنلاین تحویل غذا است، برای صرفه جویی در وقت، از پهبادها برای تحویل در غذا در در پارك صنعتی “جین شان” شانگ های استفاده می نماید.
۱۷ مسیر در این پارك وجود دارد كه در هر كدام از مسیرها، ۲ نقطه تحویل غذا وجود دارد.
غذای مشتری باید در عرض ۲۰ دقیقه به وی تحویل داده شود كه اصولا با استفاده از خودروهای معمولی كه در ترافیك می مانند، زمان بیشتری طول خواهد كشید.
این شركت معتقد می باشد كه استفاده از این پهبادها هزینه های فرآیند تحویل غذا را می كاهد و باعث افزایش پنج برابری درآمد پیك های موجود می گردد.
احتمال دارد كه استفاده از این سیستم تحویل غذا در مناطق مسكونی كارساز نباشد.