اخطار یك مقام دولت اوباما به فیس بوك: كماكان مراقب تهران باشید!

به گزارش روش سئو یك مقام سابق سیاسی در دولت اوباما به فیسبوك اخطار داد این شركت نباید اتاق جنگ خویش را تعطیل كند، چونكه چنین اقدامی به معنای ارسال یك علامت نامطلوب برای روسیه، چین و ایران است. به گزارش روش سئو به نقل از سی ان بی سی، برت بروئن كه مدیر امور …